แฟ้มกราฟแสดงลำดับการทำงาน

ไปยังไงบ้างครับ ได้สมัครเข้าเรียน ฟรี 3 เดือน วิธีสร้างกราฟ หรือยัง

ตัวอย่างนี้เป็นกราฟแบบ XY Scatter 2 รูปที่ซ้อนกันในหน้าเดียว พอกดปุ่ม F9 เส้นกราฟที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานจะดิ้นไปเรื่อยๆ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zg-6eHZ-1kTBKvc6Ck4vpyB1Wfe12Hyt/edit?usp=sharing&ouid=116915095293786385908&rtpof=true&sd=true

เชิญสมัครเรียนหลักสูตร ฟรี ได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/online/free-excel-expert-training-videos/

ปล ในหลักสูตร VBA ที่เรียนฟรีตลอดชีพมีแฟ้มโหราศาสตร์พร้อมรหัสไว้แกะด้วยครับ