คำสั่งต้องห้ามของนักบัญชี

Set Precision as Displayed

คำสั่งต้องห้าม ที่นักบัญชีอาจใช้กันอยู่แล้วทำให้ Excel ตัดสินใจผิดโดยไม่รู้ตัว
เตือนให้ทราบแล้วนะ แต่ขอเตือนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1cyEcO8GBcd3oEIDv-rx7k_PgdQ8L173n/view?usp=sharing

ดูคำเตือนของไมโครซอฟท์ได้จาก

https://support.microsoft.com/en-us/office/set-rounding-precision-e5d707e3-07a8-4df2-810c-218c531eb06a?WT.mc_id=M365-MVP-4000499