แฟ้มสำหรับบันทึกประวัติผู้ป่วยและการครองเตียง

แฟ้มสำหรับบันทึกประวัติผู้ป่วยและการครองเตียง

Download ได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/download/Patient_and_Bed.xlsb

แฟ้มนี้มีแค่ 2 ชีท

  1. ชีทผู้ป่วย ใช้สำหรับบันทึกประวัติผู้ป่วยและกำหนดรหัสผู้ป่วย ให้บันทึกรายการตามวันที่และเวลาที่รับผู้ป่วยเรียงต่อกันไปเรื่อยๆตามลำดับก่อนหลัง หากต้องการเพิ่มหัวตารางเพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ป่วย เชิญเพิ่ม Column ได้เองตามสบาย ผมเตรียมไว้ 2,500 คน หากจะเพิ่มจำนวนคนให้ Insert Row เพิ่มเหนือ Row สุดท้ายที่ผมใส่สีส้มไว้ (ผมเขียนวิธีการไว้ใน row ล่างสุดไว้แล้ว)
  2. ชีทเตียงผู้ป่วย เรียงไว้ตามหมายเลขรหัสเตียง ให้ใส่รหัสผู้ป่วยลงไปกำกับเตียงที่ใช้งาน สูตรจะดึงชื่อผู้ป่วยมาใส่ให้เอง ผมเตรียมจำนวนเตียงไว้ 700 เตียง ถ้าไม่พอให้ copy Row สุดท้ายต่อลงไปอีกกี่เตียงก็ได้

เชิญแชร์แจกกันตามสบายครับ

ถ้ามีการเพิ่มคอลัมภ์เพื่อบันทึกประวัติคนไข้เพิ่มเติมในชีทผู้ป่วย แล้วต้องการดึงมาแสดงเพิ่มในชีทเตียง

ให้ใช้สูตรดึงข้อมูลตามนี้ครับ ลอกสูตรเดิมไปใช้ต่อก็ได้ครับ แก้นิดเดียว

=Index( ผู้ป่วย!พื้นที่ตารางส่วนข้อมูลของแนวคอลัมภ์ใหม่ที่เพิ่ม, MATCH(เตียง!$C5,รหัสผู้ป่วย,0))

ให้เปลี่ยนแค่พื้นที่หลังวงเล็บของสูตร Index ให้เป็นพื้นที่ใหม่โดยมีชื่อชีท ผู้ป่วย!นำหน้าพื้นที่ ส่วนสูตร Match ด้านหลังคงเดิมครับ เช่น ตามภาพนี้ให้แก้ตรง ชื่อผู้ป่วย เป็นพื้นที่ใหม่

ถ้าตั้งชื่อ Range Name ให้กับพื้นที่ใหม่เป็น ก็ให้ใส่ชื่อที่ตั้งใหม่แทนคำว่า ชื่อผู้ป่วย ครับ

เชิญติดต่อสอบถามได้ที่ facebook กลุ่มคนรัก Excel
Excel@ExcelExpertTraining.com
097 140-5555
สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
www.ExcelExpertTraining.com

กดปุ่ม End ตามด้วยลูกศรลง จะกระโดดไป row สุดท้าย
กดปุ่ม Ctrl+Home พร้อมกันจะไปหาเซลล์แรกซ้ายบนสุดของชีท
กดปุ่ม F4 เพื่อใส่เครื่องหมาย $

ตั้งชื่อ Range Name โดยเลือกพื้นที่จากหัวตารางไปจนสุด row สุดท้ายที่ใส่สีส้ม แล้วสั่งที่เมนู Formulas – Create from selection แล้วกด OK
เมื่อต้องการนำชื่อมาใส่ในสูตร ให้กดปุ่ม F3 เพื่อนำชื่อใหม่นั้นมาแก้ในสูตร