วิธีประยุกต์ใช้สูตร Max Min จ่ายค่าแรง

พอทราบว่า สูตร Min ปลาย – Max ต้น ใช้สำหรับคำนวณหาระยะเวลาทำงานระหว่างช่วงกะที่ต้องการได้แล้ว ลองมาช่วยกันคิดตอบคำถามต่อไปนี้กันครับ จึงจะเรียกว่า ใช้ Excel ขั้นประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงๆ
.
คำถาม
.
ต้องการคำนวณหาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่เข้าทำงานในแต่ละวันว่าต้องจ่ายเงินให้กับแต่ละคนเท่ากับเท่าไร โดยแบ่งจ่ายเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ทุก 7 วัน หรือทุกสิ้นเดือนก็ได้
.
กำหนดการเข้างาน แบ่งเป็นกะในแต่ละวัน ดังนี้
.

 1. ช่วง 6:00-8:00, 12:00-13:00, 17:00-20:00 เป็นช่วงหยุดพัก
 2. ช่วง 8:00-12:00, 13:00-17:00 เป็นช่วงเวลาทำงานปกติ
  .
  ถ้าลูกจ้างเข้าทำงานในช่วงหยุดพัก จะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 200 บาท
  ถ้าลูกจ้างเข้าทำงานในช่วงทำงานปกติ จะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท
  .
  ลูกจ้างแต่ละคนสามารถเลือกเข้างานตั้งแต่ช่วงเวลาใดก็ได้ในแต่ละวัน ซึ่งเริ่มเปิดให้ทำงานได้ตั้งแต่ 6:00-20:00 เช่น เข้างานตั้งแต่ 9:00-17:00 โดยไม่หยุดพัก หรือเข้างาน 7:00-11:00 แล้วไปเข้างานอีกครั้ง 14:00-19:00
  .
  ในแต่ละวันมีจำนวนลูกจ้างเข้างานไม่เท่ากัน
  .
  นอกจากจะต้องการคำนวณหาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างแต่ละคน ยังต้องสามารถสรุปจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้กับลูกจ้างแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนได้ด้วย
  .
  นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณหาระยะเวลารวมที่ลูกจ้างทั้งหมดเข้างานในแต่ละกะได้ด้วยว่าใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหน จะได้ใช้ในการกำหนดแผนการบริหารเงินที่จ้างงานได้ดีขึ้น
  .
  .
  คำถามแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้ Excel ในงานธุรกิจครับ พอคิดสูตรได้แล้วต้องหาทางนำไปใช้ได้แบบนี้
  .
  ตัวอย่างนี้มาจากหลักสูตรฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ
  .
  หลักสูตรนี้ไปไกลกว่าแค่รู้จักกับสูตร แต่ต้องฉลาดนำสูตรไปตอบคำถามแบบนี้ แม้ตัวอย่างนี้อาจจะไม่ตรงกับงานที่คุณทำอยู่ แต่จะได้วิธีที่นำไปดัดแปลงกับปัญหาอื่นได้สารพัด
  .
  Download เนื้อหาได้จาก
  https://www.excelexperttraining.com/online/download/formula.pdf