วิธีซ่อนรายการซ้ำ

เดิมรหัสใน column B มีรายการซ้ำกันอยู่ หากจะทำให้รหัสที่ซ้ำกันกับตัวบนหายตัวไป อย่าไปลบรหัสที่ซ้ำทิ้งนะครับเพราะจะทำให้ขาดตัวชี้บอกว่ารายการนั้นเป็นรหัสอะไร แต่ให้ใช้วิธีซ่อนให้หายตัวไปจากการมองเห็นตามภาพใน column D โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกพื้นที่รายชื่อรหัสตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการสุดท้าย D3:D14
  2. ใช้คำสั่ง Conditional Formatting แบบ Use a formula แล้วสร้างสูตร =D3=D2 ลงไปเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นรหัสที่เหมือนกันกับตัวบนหรือไม่
  3. กำหนด Format ให้สีฟอนต์กับสีพื้นเป็นสีเดียวกันหรือต่างกันเล็กน้อยพอให้เห็นจางๆตามภาพ