วิธีหาแบบพิเศษ F5 > Special

F5 เอฟห้า แปลว่า หา

เวลาเจอแฟ้มแปลกหน้า ถ้าอยากจะรู้ว่าแต่ละส่วนของตาราง อะไรอยู่ตรงไหน ให้กดปุ่ม F5 > Special

F5 เป็นคำสั่งง่ายๆที่ต้องรีบสอนให้กับทุกคนที่เพิ่งเข้าทำงาน พอได้รับแฟ้มมรดกที่คนอื่นสร้างไว้ จะได้รู้ว่าต้องกรอกอะไรที่ตรงไหน
พอหาเจอแล้วให้เปลี่ยนสีเซลล์ต่างสีกัน จะได้แยกตารางออกเป็นส่วนๆได้ชัดเจน

ถ้าเลือกเซลล์เดียวไว้ จะเป็นการหาทั้งชีท แต่ถ้าเลือกเป็นพื้นที่ตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไปจะหาภายในขอบเขตนั้น

 • Constants เพื่อหาเซลล์ที่กรอกค่าคงที่เอาไว้
 • Formulas เพื่อหาเซลล์ที่เป็นสูตร
  โดย 2 ตัวเลือกนี้ใช้ร่วมกับการกาเลือกช่องสี่เหลี่ยมว่าจะหาเฉพาะ Numbers Text Logicals (True/False) หรือหา Errors
 • Blanks หาเซลล์ที่เป็นช่องว่างจริงๆ คือไม่มีอะไรในเซลล์เลย
 • Current region หาพื้นที่ของเซลล์ไม่ว่าง ที่ต่อเนื่องกับเซลล์ที่เลือก เทียบเท่ากับการกดปุ่ม Ctrl+Shift+*
 • Current array หาพื้นที่ตารางที่สร้างสูตรอาเรย์แบบหลายเซลล์ติดต่อกัน
 • Objects หารูปภาพหรืออะไรที่ลอยๆอยู่เหนือตาราง
 • Row differences ต้องเลือกตามแนวนอนไว้ก่อน จะหาเซลล์ที่มีสูตรต่างกันในแนวนอน
 • Column differences ต้องเลือกตามแนวตั้งไว้ก่อน จะหาเซลล์ที่มีสูตรต่างกันในแนวตั้ง
 • Precedents หาเซลล์ต้นทางที่มาของสูตรที่เซลล์ที่เลือกอยู่
 • Dependents หาเซลล์ปลายทางที่รับค่าต่อไปจากเซลล์ที่เลือกอยู่
  โดย 2 คำสั่งนี้จะหาเซลล์ต่อเซลล์หรือหาทุกเซลล์ที่ลิงก์กันทั้งหมดแล้วแต่จะเลือก Direct หรือ All…
 • Last cell หาเซลล์ขวาล่าสุดในตารางว่าจบตรงไหน
 • Visible cells only หาเซลล์ที่ยังไม่ได้ถูกซ่อน กรณีที่ถูกสั่ง hidden เอาไว้
 • Conditional formats / Data validation หาว่าใช้คำสั่งนี้ที่เซลล์ไหนบ้าง แล้วแต่จะเลือกทั้งตารางหรือเซลล์ที่ใช้คำสั่งแบบเดียวกันที่ติดกันก็เลือก All หรือ Same