วิธีจัดการกับพื้นที่ขนาดใหญ่

ยุคนี้ชอบพูดกันถึง Big Data แล้วคุณจัดการกับตาราง Biggggg เป็นหรือยัง

เม้าส์เหมาะกับการใช้เลือกพื้นที่เล็กๆบนหน้าจอ แต่แพ้พื้นที่ตารางขนาดใหญ่ ต้องหันไปใช้แป้นลัดช่วยในการเลือกพื้นที่

  • ปุ่ม Ctrl แปลว่า ซ้ำ
  • ปุ่ม Shift แปลว่า ตรึง
  • ปุ่ม End แปลว่า สุด
  • ปุ่มเครื่องหมาย จุด . แปลว่า ถึง
  • ปุ่มเครื่องหมาย * แปลว่า อะไรก็ได้

เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ขาดไม่ได้ ทุกคนที่ใช้ Excel ต้องผ่านด่านนี้จึงจะสามารถทำงานร่วมกับตารางพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นมาก