โปรแกรมจัดการแข่งขันปิงปองแบบพบกันหมด

Expert Table Tennis

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ Download โปรแกรมจัดการแข่งขันกีฬาแบบพบกันหมด
(ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับกีฬาทุกประเภท) ได้จาก

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWcTYyRG8tdXVUVzA/view?usp=sharing&resourcekey=0-7sX0oYhJ2mxsihhw7IeGfQ

โปรแกรมจัดลำดับนักกีฬาแบบสุ่ม (ทำงานแบบเดียวกันกับการจับฉลากเพื่อหาลำดับการแข่งขัน)

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWS0NkeVdjR1JITDg/view?usp=sharing&resourcekey=0-YvuSU2DXotg3bDXz_0Z60w

ทั้งสองแฟ้มนี้ใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel รุ่น 2007/2010/2013/2016 ขึ้นไป

=====

Expert Table Tennis Steps Show

บันทึกการสร้างแฟ้มโปรแกรมจัดการแข่งขันปิงปองแบบพบกันหมด

จดบันทึกไว้บ้างว่าตัวเองสร้างอะไรไว้บ้าง ส่วนไหนคืออะไร ไว้ใช้ทำอะไร
คนอื่นที่ไม่ใช่คนสร้างจะได้สามารถไล่ที่ไปที่มาแล้วนำแฟ้มไปใช้ได้อย่างปลอดภัย
แทนที่จะสร้างสูตรยากๆมาซ้อนกันยาวๆๆๆ ให้กระจายสูตรทีละขั้น แล้วซ่อนโดยใช้ Outline

Download ตัวอย่างได้จาก

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWcC1UVHZOUTNJUWc/view?usp=sharing&resourcekey=0-FauIcfOxUq_sVqBVXIEdbg