แจกคู่มือ วิธีใช้ Excel วิเคราะห์ทางออกที่เป็นไปได้ทางธุรกิจ

การประกอบธุรกิจยุคนี้ทำได้ยากกว่ายุคก่อนมาก แม้จะสามารถระดมสมองรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยคิดช่วยทำได้ก็ตาม แต่คู่แข่งทางการค้าก็สามารถคิดแบบเดียวกันได้เช่นกัน นาย Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ถึงกับกล่าวว่า ในยุคก่อนผู้ที่มีข้อมูลคือผู้ที่มีอำนาจ แต่เดี๋ยวนี้เรามีข้อมูลมากเสียจนไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้เร็วที่สุดต่างหากคือผู้ที่จะมีอำนาจในปัจจุบัน ความเร็วที่ว่านี้ก็ต้องรวดเร็วแบบฉับพลันทันที ใครก็ตามที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแล้วฉวยโอกาสหาทางออกได้เร็วกว่า ผู้นั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ

โปรแกรม Microsoft Excel มีเครื่องมือหลายอย่างที่เราสามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจหาทางออกให้กับธุรกิจ ได้แก่ Goal Seek, Data Table, Scenarios, Solver, และ Pivot Table

• เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาทางออกในอนาคต ได้แก่ Goal Seek, Data Table, Scenarios, และ Solver เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงาน Sensitivity Study (หรือ Sensitivity Analysis หรือใน Excel 2007 เรียกเครื่องมือนี้ว่า What-If Analysis) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในบทความนี้

• เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตมาดูผลในปัจจุบัน ได้แก่ Pivot Table

Download คู่มือวิธีใช้ Excel วิเคราะห์ทางออกที่เป็นไปได้ทางธุรกิจ ได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWZ0lkZTB5VkpWSmc