วิธีใช้ VBA วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Excel VBA ตอนที่ 2 – Personal Tax Planning with Goal Seek

วิธีใช้ VBA วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อยากทำงานให้เหนื่อยแค่ไหนดี เพื่อจะได้จ่ายภาษีไม่มากไม่น้อยเกินไป
โดยปรับปรุงคำสั่ง Goal Seek ให้ทำงานได้สะดวกกว่าที่ Excel เตรียมไว้

Download แฟ้มตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWTEU1NmVyTGVlS2s