วิธีใช้รหัส VBA ที่ส่งข้อมูลไปเก็บ

Excel VBA ตอนที่ 4 – Send Data

วิธีใช้รหัส VBA ที่ส่งข้อมูลไปเก็บด้วยความเร็วแบบแว้บเดียว (เท่าแสง!!!)
ซึ่งเร็วกว่ากว่าการใช้คำสั่ง Copy ไป Paste ที่ทำงานแบบย้ายไปก็ย้ายมา
โดยใช้รหัสคำสั่งเพียง 2 บรรทัด
MyVar = [Source]
[Target] = MyVar

Download แฟ้ม myVBACode.bas ได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWR2VfNVhIQ2dUNEk