วิธีใช้ชื่อ Range Name ส่งข้อมูลไปตามเซลล์ที่กระจายกัน

Excel VBA ตอนที่ 9 – Indirect Multiple Targets

สงสัยไหมว่าจะใช้ชื่อเดียวแตกกระจายเป็นหลายชื่อได้ยังไง
วิธีใช้ชื่อ Range Name ส่งข้อมูลไปตามเซลล์ที่กระจายกัน
กำหนดให้ Target =INDIRECT(ชื่อเซลล์อื่นๆ)

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWU1UyNnZNREZ0ajg