วิธีเก็บบันทึกข้อมูลตามเดือนและวันที่ต้องการ

Excel VBA ตอนที่ 8 – Index

วิธีเก็บบันทึกข้อมูลตามเดือนและวันที่ต้องการ
โดยกำหนดให้ Target = Index(MyData, RowNum, ColNum)
และใช้ร่วมกับ Conditional Formatting เปลี่ยนสีเซลล์เพื่อบอกตำแหน่ง

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWaEZWS3BILXluSEU