วิธีหายอดรวมระหว่างช่วงวันที่ที่ต้องการ

วิธีสร้างหัวตารางให้เรียงตามเดือนและปีที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
และวิธีใช้สูตร SumProduct คำนวณหายอดรวมระหว่างช่วงวันที่ที่ต้องการ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVjNURGY4bmt1MWs