วิธีสร้างเซลล์ซ้อนกัน

วิธีสร้างเซลล์ซ้อนกัน 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น หรือจะซ้อนกันเป็น 3 มิติก็ยังได้
เซลล์ในชีทหนึ่งๆไม่จำเป็นต้องมีความหนาแค่ชั้นเดียว

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSlJqYVlISHYxRWs

https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWb19LTm9UQXhiVWc