วิธีสร้างสูตรหายอดรวมสะสมแบบผูกพันกับค่าก่อน

Dependent vs Independent Cumulative Sum

วิธีสร้างสูตรหายอดรวมสะสมแบบผูกพันกับค่าก่อน
มีข้อดีข้อเสียต่างจากสูตรหายอดรวมสะสมแบบอิสระอย่างไรบ้าง

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWWVB1Ni1QWEFkQlE