วิธีสร้างลิฟต์

วิธีสร้างลิฟต์
จะไปไหนๆ ดูตารางตรงไหนก็ไปได้ง่ายๆ