วิธีวางแผนภาษีซึ่งทำงานแบบ VBA แต่ไม่ต้องใช้ VBA

Excel VBA ตอนที่ 3 – Looping without VBA but with Data Table

นักวิจัยและวางแผนต้องใช้เครื่องมือนี้ให้เป็น
วิธีวางแผนภาษีซึ่งทำงานแบบ VBA แต่ไม่ต้องใช้ VBA
Data Table ช่วยทำให้ Excel คำนวณแบบ Looping หลายรอบได้เอง
ดีกว่าการใช้ Goal Seek หรือ VBA ซึ่งต้องทำทีละครั้งเสียอีก

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSUZfVjAtZHVzdWc