วิธีย่อขยาย ตัดต่อ ดัดแปลง แยกส่วนรูปหรือภาพถ่าย

คุณสามารถใช้ Excel ย่อขยาย
ตัดต่อ ดัดแปลง แยกส่วนรูปหรือภาพถ่าย ได้ในพริบตา

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWOF9UX0NJQWdqWjg