วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling)

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 1

วิธีคำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ทำงานในแต่ละกะ
แทนที่จะสร้างสูตรลัดแต่ซ้อนกันยาวเหยียดในเซลล์เดียว
มาชมทางออกที่ดีกว่า โดยออกแบบตารางช่วยคำนวณทีละขั้น
สูตรหาระยะเวลา = Minปลาย – Maxต้น

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQjdsQUJyV3FWN00

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 2a

จะวางแผนการรับเงินผ่อนชำระแบบรายเดือนได้อย่างไร
ลูกค้าบางรายผ่อนทุกเดือน บางรายผ่อนแบบเดือนเว้นเดือน หรือทุกกี่เดือนก็ได้

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSnF6Z2RqZko3Yjg

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 2b

วิธีวางแผนการรับเงินผ่อนชำระแบบเดือนเว้นเดือนหรือทุกกี่เดือนก็ได้
เผยเคล็ดการใช้สูตร Mod หาตำแหน่งเดือนจากตัวเลขที่ไม่มีในตาราง

กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นตั้งแต่ Start
ใช้สูตร =IF(Date>=Start,Amount,0)

กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นไม่เกิน Stop
ใช้สูตร =IF(Date<=Stop,Amount,0)

กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ Start จนถึง Stop
ใช้สูตร =IF(AND(Date>=Start,Date<=Stop),Amount,0)

กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นนอกช่วงตั้งแต่ Start จนถึง Stop
ใช้สูตร =IF(OR(DateStop),Amount,0)

กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขั้นในช่วงตั้งแต่ Start จนถึง Stop
และให้เกิดขึ้นทุกระยะเวลาของ Cycle
ใช้สูตร
=IF(AND(Date>=Start,Date<=Stop,
OR(MOD(Date-Start+1,Cycle)=1,Cycle=1)),Amount,0)

เคล็ดของการคำนวณให้ยอด Amount เกิดขึ้นทุกระยะเวลาของ Cycle แล้วยังสามารถขยับตามวันที่เริ่ม Start นั้น อยู่ที่สูตร Date-Start+1 ซึ่งแทรกในสูตร MOD(Date-Start+1,Cycle)=1 โดยเป็นสูตรซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนวันที่ Date เดิมให้เป็น Date ใหม่ ทำให้ Date เดิม ไม่ว่าเป็นวันที่ใด แต่หากตรงกับวันที่เริ่ม Start จะถูกคำนวณเปลี่ยนเป็นวันที่ 1 เสมอ แล้วทำให้วันที่ถัดไปกลายเป็นวันที่ 2, 3, 4 เพิ่มขึ้นที่ละ 1 เรื่อยไป

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSnF6Z2RqZko3Yjg

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 3

เบื้องหลังของการทำ Financial Feasibility Study หรืองานวางแผนการเงิน
การวางแผน Cash In-Flow ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบรายรับได้หลายแบบ
ไม่จำเป็นต้องรับเท่ากันทุกงวด จะกำหนด Cash In-Flow ตามกำหนดใดก็ได้
โดยใช้สูตร Index ควบคุมกำหนดการ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWX1B6YkQzaHlJMTQ

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 4

วิธีวางแผนแบบ Just-in-Time เพื่อเตรียมส่งของให้ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา
โดยใช้สูตร Offset ควบคุมกำหนดการให้คิดย้อนหลังจากอนาคตมาปัจจุบัน
เมื่อทำได้จะช่วยประหยัดเงินเป็นแสนเป็นล้าน ไม่ต้องซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้

หลักการสำคัญ
ใช้สูตร Min IF Array เพื่อบอกตำแหน่งรายการ
ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญทำให้เปลี่ยนโครงสร้างการสั่งซื้อหรือผลิตได้ตามใจ
จากนั้นใช้สูตร Indirect+Address เพื่อหาจำนวนที่ต้องการไปออกใบสั่งซื้อ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWNEJ5bUk1Q00zLTg

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 5

วิธีสร้างปฏิทินพันปี โดยใช้สูตรวันที่ของ Excel และใช้สีแสดงวันหยุด
แจกตัวอย่างแฟ้ม Excel แสดงปฏิทินปีค.ศ. 2018
ซึ่งคุณสามารถกำหนดวันหยุดประจำปีได้เอง
สามารถเลือกแสดงปฏิทินช่วงปีใดก็ได้ ระหว่างปีค.ศ.1900 – 9999
หรือปรับช่วงปีโดยใส่เลขที่ปีที่ต้องการลงไปในช่อง This Year

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWRlFiVkp1NjhwNjg

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 6

วิธีคำนวณหาระยะเวลาทำงาน ในช่วงกะหนึ่งๆ
แสดงที่มาของสูตรสั้นๆ Min ปลาย – Max ต้น
แทนการใช้สูตร IF ซ้อน IF ซึ่งต้องซ้อนกันถึง 7 ชั้น
อย่าใช้แค่สมองคิดสูตร ต้องใช้สายตาช่วยคิดด้วย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWejFZNDB0bC1xUDQ

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 7

วิธีสร้างแถบสีบอกช่วงระยะเวลาทำงานด้วย Conditional Formatting
ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้เองแล้วแต่ว่าทำงานติดต่อกันกี่วัน
โดยประยุกต์ใช้สูตร Min ปลาย – Max ต้น เพื่อคำนวณหาระยะเวลาที่ทำงานติดต่อกัน

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWMVhUemdhTzRyWWM

ตัวอย่างใหม่ใช้ Array น้อยลง
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWdXdfdmxPbllkdlU

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 8

วิธีสร้างตารางคำนวณค่าแรงของลูกจ้าง แยกค่าแรงปกติและค่าล่วงเวลา
และใช้เป็นฐานข้อมูลไปในตัว พร้อมสร้างแถบสีแบบ Gantt Chart
โดยประยุกต์ใช้สูตร Min ปลาย – Max ต้น

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWYjk3ZnZnSzJaQW8

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 9

วิธีออกแบบ Queueing Module เพื่อจัดลำดับคิวการทำงาน
คำนวณหาเวลาเริ่มงานแต่ละขั้นจนเสร็จสิ้น และแสดงเป็น Gantt Chart

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVEVLUXFGbUNHVWM

=====

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 10

วิธีออกแบบ MRP Module เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต
(Material Requiements Planning) ซึ่งปกติต้องซื้อโปรแกรมแพงๆมาใช้
เมื่อ copy module ไปวางต่อๆกันแล้ว ตัวแปรจะรับส่งไปคำนวณต่อให้เอง

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWMkQ1dnhyZi01anc

=====