วิธีทำให้ VBA ตัดสินใจได้เองว่า จะนำไปบันทึกไว้ที่ไหน โดยไม่ต้องใช้สูตรของ VBA

Excel VBA ตอนที่ 10 – Change Direction with Excel IF

ชมวิธีการที่คนเก่ง VBA หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
วิธีทำให้ VBA ตัดสินใจได้เองว่า จะนำไปบันทึกไว้ที่ไหน โดยไม่ต้องใช้สูตรของ VBA
แต่ใช้สูตร IF ของ Excel ซึ่งง่ายต่อการกำหนดเงื่อนไขกว่า IF ของ VBA

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQjZvUklVbkpVclU