วิธีทำให้เลข 0 ที่ลิงก์มาหายตัวไป

Zero Management

จะแก้ปัญหาระดับโลกที่ทำผิดกันนี้ได้อย่างไร
วิธีทำให้เลข 0 ที่ลิงก์มาหายตัวไป

จะทำให้เลข 0 หายตัวบางเซลล์ก็ได้ แสดงตามปกติก็ได้
หลีกเลี่ยงการใช้สูตร =IF(Cell=0,””,Cell)

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWS2o5eW9ZUUJodmM