วิธีดึงรูปภาพมาแสดงประกอบรายการ

แทนที่จะใช้สูตรดึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรมาใช้
เราสามารถใช้สูตร Index ดึงรูปภาพมาแสดงประกอบได้ด้วย

Download ตัวอย่างเก่าได้จาก
http://www.excelexperttraining.com/extreme/files/database/picturelist.xls

ตัวอย่างใหม่
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVTFNRGstM29NRTg