วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน ตอนที่ 1-4

พื้นฐานของการใช้ Excel วงจรที่สำคัญมาก แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง

หลักการสำคัญที่ต้องยึดถือไว้เสมอในการสร้างงานด้วย Excel

เมื่อจะสร้างงานต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง
พฤติกรรมการใช้ Excel ที่ไม่ดีหรือถึงขั้นทำให้คำนวณผิดพลาด

การตรวจสอบว่าแฟ้มที่คุณสร้างขึ้นหรือกำลังใช้อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่