ชมการใช้รหัสคำสั่งเพียง 2 บรรทัดมาสร้างสรรค์งานที่ไม่น่าเชื่อ

Excel VBA ตอนที่ 5 – Send Data Show Time

มาตั้งเป้าหมายกันก่อนว่าจะใช้ Excel VBA จัดการฐานข้อมูล
จะค้นหาก็ได้ เพิ่มรายการใหม่ก็ได้ แก้ไขรายการเก่าก็ได้
ชมการใช้รหัสคำสั่งเพียง 2 บรรทัดมาสร้างสรรค์งานที่ไม่น่าเชื่อ
MyVar = [Source]
[Target] = MyVar

Download แฟ้ม zip ตัวอย่างทั้ง 3 แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWUlFCN2JtNUp0eXc