เมื่อไหร่ XLookup จึงจะเหมาะกับคุณ

 

  1. เมื่อคุณและเพื่อนที่จะใช้แฟ้มร่วมกัน ทุกคนใช้ Excel 365 และ
  2. เมื่อทุกคนเข้าใจสูตร XLookup เป็นอย่างดีว่าแต่ละส่วนในวงเล็บใช้ยังไง และ
  3. เมื่อไม่อยากใช้สูตร IF Iserror มาช่วยมาเปลี่ยน error เป็นคำอื่น และ
  4. เมื่อโครงสร้างตารางอาจมีการแทรก column เพิ่มหรือสลับ column และ
  5. เมื่อรายการข้อมูลไม่จำเป็นต้องเรียงค่าจากน้อยไปมาก หรือ
  6. เมื่ออยากจะหาค่าแบบแปลกๆที่สูตรเดิมๆทำไม่ได้ง่ายๆ

👍 5 ข้อแรกเป็นแบบและ หมายถึง ต้องเข้าข่ายทั้ง 5 ข้อพร้อมกันจึงจะใช้ XLookup ส่วนข้อ 6 เป็นแบบหรือ หมายถึง จะเข้าข่ายนี้ด้วยหรือไม่ก็ได้

XLookup

👉 ถ้าใช้ XLookup ก็ให้ใช้สูตรหาค่าในเซลล์ G15, H15 ตามแบบนี้

=XLOOKUP(F3, Id, Name, "No More")
=XLOOKUP(F3, Id, Amount, 0)
โดยสูตรจะหาค่าแบบ Exact match พอหาค่าไม่พบก็จะแสดงคำเตือนว่า No more หรือ 0 ออกมาแทนที่จะ error

👉 ถ้าไม่ใช้ XLookup เราก็ยังมีสูตรรุ่นก่อนๆใช้งานได้อยู่ ซึ่งหากไม่มั่นใจว่าเพื่อนที่ได้รับแฟ้มของคุณไปใช้ต่อ จะซนโยกย้ายตารางหรือเปลี่ยนโครงสร้างตารางที่เก็บข้อมูลให้ต่างไปจากเดิม ก็แนะนำให้ใช้ Match กับ Index หาค่าแทน VLookup

👉 👉 ให้แยกสูตร Match มาหาตำแหน่งรายการก่อนจากนั้นจึงนำเลขที่รายการที่หาได้ไปใช้ต่อกับ Index (ดีกว่าการเอาสูตร Match ไปซ้อนภายในวงเล็บของ Index)

F9 : =MATCH(F3,Id,0) จะได้ทราบตำแหน่งรายการด้วยว่าอยู่ตรงไหน
G9 : =INDEX(Name,F9)
H9 : =INDEX(Amount,F9)

👉 แต่ถ้ามั่นใจว่าโครงสร้างตารางไม่ถูกเปลี่ยนหรอก ก็ใช้ VLookup ไปเลยง่ายดี เพียงแต่อย่าลืมใส่เลข 0 ต่อท้ายเพื่อควบคุมให้หาค่าแบบ Exact match

G3 : =VLOOKUP(F3,MyData,2,0)
H3 : =VLOOKUP(F3,MyData,3,0)

🤓 หวังว่าแนวทางของผมนี้จะช่วยทำให้เราเลือกใช้สูตรได้เหมาะกับงานมากขึ้น

การจะเก่งสูตร Excel นั้น ควรเอาสูตรที่ทำงานคล้ายๆกันมาเทียบหาความแตกต่าง หาข้อดี ข้อด้อย และข้อควรระวัง จะได้เข้าใจสูตรอย่างแท้จริงครับ

 

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234