ภาพทิศทางการหาค่า (Lookup Direction)

Lookup Direction

👉 ถ้าข้อมูลไม่ติดกันเป็นตาราง ใช้สูตร IF หรือ Choose ดึงค่าที่ต้องการ

👉 ถ้าข้อมูลติดกันเป็นตาราง เลือกใช้ VLookup Match Index XLookup

🤓 Index หาค่าตามลำดับที่ต้องการ โดยใช้ Match หาลำดับที่มาให้ Index

🤓 Vlookup หาตำแหน่งรายการจาก column ซ้ายสุดไปเทียบหาค่าที่ต้องการจากตารางด้านขวาที่ติดกัน

🤓 XLookup หาตำแหน่งรายการจาก column ไหนก็ได้ ไปเทียบหาค่าที่ต้องการจาก column ด้านไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องติดกัน

รายละเอียดเรื่องนี้แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ ฟรี ครับ
จับประเด็นการใช้สูตรติดไม้ติดมือ
สมัครได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/online/courses/02-expert-guide/

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234