คุณค่าที่แท้จริงของ Excel

ทุกวันนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Excel ยังคงต้องเสียทั้งเวลาและเสียทั้งเงิน แต่ยังไม่สามารถใช้ Excel สร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริงเสียที บ้างก็ยังเข้าใจผิดว่าวิธีที่ใช้ Excel อยู่นั้นเป็นหนทางที่เยี่ยมที่สุดแล้ว

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จะมีคุณค่าอย่างแท้จริง มิใช่ขึ้นกับ Excel รุ่นใหม่หรือผู้ใช้งานต้องเก่งกาจหรือต้องรอบรู้ Excel ไปทุกเรื่อง ขอเพียงแค่ผู้ใช้งานมีแนวทางวิธีคิดที่จะหาทางใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแนวทางการใช้งานนี่แหละที่สำคัญยิ่งกว่าวิธีใช้เสียอีก เมื่อมีแนวทางที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น สร้างงานได้เร็วขึ้น และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้ทันที

คำว่า “ทันที” เป็นลักษณะหนึ่งที่ชี้ชัดว่าสามารถใช้ Excel ได้อย่างคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่ต้องหาทางทำให้มีจำนวนแฟ้มน้อยที่สุด ในแต่ละแฟ้มต้องมีจำนวนชีทน้อยที่สุด และในแต่ละชีทต้องมีจำนวนตารางและมีจำนวนเซลล์ที่นำมาใช้งานให้น้อยที่สุดด้วย แม้คนที่ไม่ได้สร้างแฟ้มก็สามารถค้นหาแฟ้มแล้วเปิดแฟ้มไปดูคำตอบที่ต้องการได้ทันที

ข้อมูลใด งานใด หรือคำตอบใดที่ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องหาคำตอบได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ซ้ำ บันทึกซ้ำ หรือสร้างใหม่อีก หากจำเป็นต้องแก้ไขก็เพียงแก้แค่ที่เซลล์เดียว ตารางเดียว ชีทเดียว และแฟ้มเดียวแล้วจะส่งผลทำให้ข้อมูลที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือคำนวณต่อเนื่องกันถูกปรับตามให้ทันที โดยไม่ต้องใช้ VBA หรือต้องตามคนเก่ง Excel มาช่วย

สูตรคำนวณต้องหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องและไม่ต้องพึ่งพาสูตรยากๆยาวๆที่มีแต่คนสร้างสูตรเท่านั้นจะเข้าใจ เมื่อมีการสร้างตารางคำนวณใหม่ก็สามารถดึงข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้คำนวณได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ VBA หรือเสียเวลาใช้มือคลิกคำสั่งบนเมนูอีกต่อไป ช่วยทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะคลิกเลือกคำสั่งบนเมนูผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลทำให้ฐานข้อมูลในตารางผิดไปจากเดิมโดยไม่รู้ตัว

Excel จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อเมื่อลด ละ เลิกการใช้คำสั่งบนเมนู สูตรยากๆยาวๆ หรือ VBA แล้วยังสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการได้ทันที สามารถลดเวลาการทำงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ธุรกิจสามารถลดจำนวนพนักงานหรือเพิ่มงานได้อีกทั้งประเภทงานและปริมาณงาน

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234