คอร์สใหม่ - ประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ ... ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

มาแล้วครับ คอร์สที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณหาเงินได้ง่ายขึ้น และก้าวสู่การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเร็วขึ้น

ประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ
(Business Planning and Scheduling with Excel Expert)


"ตรงเวลา ตรงต่อความต้องการ" เป็นเป้าหมายสำคัญในการวางแผนธุรกิจที่ดี ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที การวางแผนที่ดีต้องสามารถวางแผนย้อนหลัง (แบบ Pull) และวางแผนไปข้างหน้า (แบบ Push)

ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ส่งของในวันที่ 15 โดยสินค้านั้นต้องใช้เวลาผลิตหรือจัดหาทั้งสิ้น 10 วัน ถ้าตอบแบบง่ายๆก็ต้องเริ่มต้นจัดหาสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 แต่ยังต้องคำนึงถึงวันหยุดทำงานของบริษัทหรือ Supplier อีก จะต้องเริ่มต้นจัดหาสินค้าจริงๆตั้งแต่วันไหน (วางแผนแบบ Pull)

พอคำนึงถึงวันหยุดเรียบร้อยแล้ว พบว่าวันที่ต้องเริ่มจัดหาสินค้านั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเร่งทำให้ไม่ทัน หากต้องสั่งผลิตให้เร็วที่สุดในวันนี้ จะสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ในวันไหน (วางแผนแบบ Push)

ถ้าสินค้านั้นต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่าง นำมาประกอบหรือใช้ผสมกัน จะต้องจัดหาวัตถุดิบแต่ละอย่างในวันไหน

ในการจัดกำลังคนหรือใช้เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต จะวางแผนการผลิตแต่ละกะหรือแต่ละช่วงเวลาอย่างไร จะควบคุมได้อย่างไรว่าทำงานได้ตามแผนที่วางไว้

เมื่อขายสินค้า จะวางแผนการตั้งราคาและการผ่อนชำระสินค้าอย่างไรดี แล้วจะได้รับเงินรวมแต่ละวันเป็นยอดเงินเท่าไหร่


หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับการใช้ Excel เป็นวิธีง่ายๆที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค้าขาย เป็นเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์จริงในงานวางแผนและคลุกคลีกับธุรกิจที่มาอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มาเกือบ 20 ปี
.
ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/private/business-planning-and-scheduling
.
🫶 สนใจเรียนไหมครับ เหมาะกับทุกคนที่วางแผนไว้ว่าอยากเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเร็วๆ ขาดไม่ได้ครับหลักสูตรนี้
.
เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านวางแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผนการเงิน
.
คุ้นเคยกับการสร้างสูตรลิงก์ สูตร IF และการใช้วันที่มาก่อนบ้าง
.
ถ้าสนใจเชิญแจ้งชื่อเป็น waiting list ไว้ก่อนได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/private/enrollment/courses-table/wishing-and-waiting/individual-registration

Schedule
.

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234