ลิงก์ความรู้สำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเงิน

ทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเรื่องเงินๆทองๆ ห้ามพลาดเรื่องทศนิยม 2 หลัก

งานบัญชีที่เกี่ยวข้องภาษี ต้องใช้สูตร =Round(ตัวเลข,2) เพื่อปัดเศษให้เหลือทศนิยม 2 หลักครับ จากนั้นพอนำไปบวกลบกับค่าอื่นต้องซ้อนสูตร Round เข้าไปในเซลล์คำนวณด้วยเสมอ จากนั้นจึงใช้ Format 0.00;-0.00 เพื่อแสดงทศนิยม 2 หลัก

สูตร Round นี้ต้องใช้กับทุกเซลล์ที่มีสูตรคำนวณแล้วจึงตามด้วยการใช้ Format (ห้ามใช้เฉพาะ Format อย่างเดียว เพราะค่าที่เห็นอาจไม่ตรงกับค่าที่แท้จริงที่คำนวณได้)

ตัวเลขทศนิยมที่แสดงให้เห็นนี้ต้องตรงกับเอกสารทางบัญชี ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดครับ

ดูคลิปเหล่านี้ให้เข้าใจครับ สำหรับนักบัญชี การเงิน ภาษี

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/general/accountant-code-of-conduct

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/excel-expert-tips-tricks-and-traps/fake-if

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/a-to-z/f-g-h-i-j/f-f-f-f-f/rounding-vs-formatting-2

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/a-to-z/p-q-r-s-t/r-r-r-r-r/if-precision-with-round

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/general/excel-on-the-job

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/general/money-precision

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/excel-expert-tips-tricks-and-traps/make-a-right-decision

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/excel-expert-tips-tricks-and-traps/excel-formatting

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/general/precised-decision


อ่านหลักการใช้งาน

ROUND function

Available number formats in Excel

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234