รหัสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเตือน

 • Application.DisplayAlerts = False
  Workbooks("BOOK1.XLS").Close
  Application.DisplayAlerts = True
  ยกเลิกการเตือนให้ save changes เมื่อปิดแฟ้ม
   
 • Application.ScreenUpdating = False
  ....
  Application.ScreenUpdating = True
  ยกเลิกการปรับภาพที่แสดงการทำงานใดๆให้เห็นบนจอ
   
 • Application.StatusBar = "Please be patient..."
  Workbooks.Open filename:="LARGE.XLS"
  Application.StatusBar = False
  ในระหว่างที่กำลังเปิดแฟ้ม ให้แสดงข้อความให้เห็นบน Status Bar ด้านซ้ายล่างของจอ และเมื่อเปิดแฟ้มเสร็จแล้วให้ลบข้อความออก  

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234