วันที่ของ Excel ซึ่งไม่มีอยู่จริง

ทราบไหมครับว่า Excel นับจำนวนวันผิดคือนับเกินไป 1 วัน

ลองคิดกันว่า เดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ.1900 มีกี่วันเอ่ย

Lotus 1-2-3 เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ เพราะเข้าใจว่าปี 1900 มี 366 วันหรือเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน โดยใช้หลักคิดว่าเมื่อนำเลข 1900 หารด้วย 4 แล้วหารลงตัว แสดงว่าปีนั้นมี 366 วัน (1900/4 = 475)

ที่จริงแล้วปีค.ศ.1900 มี 365 วัน โดยหลักคิดที่ถูกต้องนั้น ถ้าปีค.ศ.หารด้วย 100 ลงตัว ต้องนำเลขปีค.ศ.หารด้วย 400 ลงตัวด้วย ปีนั้นจึงมี 366 วัน เช่น ปีค.ศ. 2000

Microsoft คิดอยู่นานว่าจะทำให้ถูกต้องดีไหม แต่หลังจากได้ทำการวิจัยโปรแกรมสเปรดชีทรายอื่นด้วยแล้วพบว่า ใช้หลักตาม Lotus 1-2-3 ผิดกันไปด้วย Microsoft จึงตัดสินใจใช้หลักการที่ผิดตามไปอีกราย แต่แจ้งที่ไปที่มาของการตัดสินใจนี้ให้ทราบกัน

1900Date

จากภาพปฏิทินนี้ วันที่ 1/1/1900 ที่จริงแล้วไม่ใช่วันอาทิตย์ตามที่ Excel ใช้อยู่ แต่เป็นวันจันทร์

ส่วนวันที่ 29/2/1900 ซึ่งต้องไม่มีอยู่จริงนั้น Excel ถือว่าเป็นวันพุธ ซึ่งที่จริงวันพุธคือวันที่ 28/2/1900

วันที่ 31/12/1900 ซึ่งควรจะมีค่าเท่ากับ 365 ก็จะมีค่าเท่ากับ 366 ผิดตามไปด้วย

พวกเราไม่ต้องห่วงว่า Excel จะคำนวณระยะเวลาผิดพลาดนะครับ เพราะพอเอาวันที่มาลบกับ จะหักล้างส่วนที่ผิดทิ้งกันไปเอง เพียงแต่ต้องระวังการใช้วันที่ช่วงเดือน 1-2 ของปี 1900 ว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234