9 Case ประโยชน์ "ของจริง" กับการใช้เครื่องหมาย ;;; ใน Custom Format

🧐 Case 1 : อยากทำให้เลข 0 ที่คำนวณได้ หายไป มองเห็นเป็นช่องว่าง
✋ อย่าใช้เครื่องหมาย "" ในสูตรแบบนี้นะ =IF(สูตร=0, "", สูตร)
👍 แต่ให้ใช้ Format 0.00; -0.00; โดยไม่ต้องใช้สูตร IF

ทำไมใช้ "" ไม่ได้เหรอ
เพราะ "" ที่ทำให้เห็นเป็นช่องว่างนั้น ไม่ได้ว่างจริง แต่ "" ถือเป็นตัวอักษรตัวหนึ่ง ทำให้เมื่อนำเซลล์ที่มี "" ไปบวกลบคูณหารต่อจะ error ต่อไปอีก ส่วนการใช้ Format นั้นเลข 0 ก็ยังเป็นเลข 0 เพียงแต่มองไม่เห็น จึงสามารถนำไปคำนวณต่อได้เลย 


🧐 Case 2 : เมื่อตาลายเพราะตารางมีเลข 0 เต็มจอไปหมด อยากจะมองหาเจอแค่ค่าบวกเท่านั้น
ให้ใช้ Format 0.00;;

ถ้าอยากซ่อนเลข 0 แต่ทำให้ค่าลบแสดงออกมาด้วยสีแดง
ให้ใช้ Format 0.00;[red]-0.00;

😎 หมายเหตุ การกำหนดสีใช้ได้กับทั้งค่าบวกลบ 0 หรือ text โดยนอกจาก [red] ยังใช้ชื่อสี green, blue, brown, หรือชื่อสีอื่นๆ หรือใช้คำว่า color12 แทนก็ได้ (โดยเปลี่ยนเลข 12 เป็นเลขสีอื่น)

อย่าไปใช้ Conditional Formatting กำหนดเงื่อนไขให้เปลี่ยนสี เพราะ Excel จะคำนวณช้าลง 


🧐 Case 3 : อยากทำวิจัยตลาด ให้กรอกแบบสอบถามว่า Yes No แล้วสรุปยอดรวมว่ามี Yes No อย่างละเท่าไร

ให้ใช้ Format [=1]"Yes"; [=0]"No"; "Recheck"

พอกรอกเลข 1 ลงไปจะแสดงคำว่า Yes
พอกรอกเลข 0 ลงไปจะแสดงคำว่า No
พอกรอกเลขอื่นๆลงไปจะแสดงคำว่า Recheck

พอสร้างสูตร =Sum(พื้นที่) ก็จะรวมเลข 1 ให้แล้วว่า Yes มีกี่เซลล์

😎 หมายเหตุ เมื่อใส่ [สมการเงื่อนไข] แทรกลงไป จะทำให้การใช้ ; จะทำงานตามสมการนั้นๆแทนการดูที่ค่าบวกลบ 0 หรือ text โดยจำกัดการใช้ [ ] เพียง 2 เงื่อนไขเท่านั้น 


🧐 Case 4 : สำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่ต้องการคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าได้คำตอบเป็นเลขลบหรือเลข 0 ให้แสดงทศนิยมเยอะๆ และแยกเลขในส่วนของทศนิยมออกมาทีละ 3 ตำแหน่ง

ให้ใช้ Format 0.00; -0. 000 000 000; 0. 000 000 000


🧐 Case 5 : สำหรับนักบัญชี การเงิน ทุกคนที่อยากแสดงเลข 1234.56 ให้มีคำว่าบาท สตางค์ แบบนี้ 1,234 บาท. 56 สตางค์

ให้ใช้ Format #,##0 "บาท". 00 "สตางค์";;*-

เมื่อมีค่าเท่ากับ 0 การใช้ *- จะใส่เครื่องหมาย --------- จนเต็มขนาดของเซลล์ 


🧐 Case 6 : สำหรับคนที่อยากเก็บความลับ ไม่อยากให้ใครเห็นค่าที่แท้จริง เช่น เลขเงินเดือน ตัวเลขต้นทุน เลขที่บัญชีลับ

ให้ใช้ Format [<100]"200";[<200]"300";"400"

จะปรับเลขที่น้อยกว่า 100 ให้เห็นเป็น 200
จะปรับเลขที่น้อยกว่า 200 ให้เห็นเป็น 300
เลขอื่นๆแสดงเป็น 400 


🧐 Case 7 : สำหรับการแสดงความหมายของตัวเลขว่ามากไป น้อยไป หรือให้แสดงเป็นข้อความเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของตัวเลขนั้นๆ

ให้ใช้ Format [<100]"น้อยไป";[<200]"ปานกลาง";"ยอมรับได้"

จะปรับเลขที่น้อยกว่า 100 ให้เห็นเป็น น้อยไป
จะปรับเลขที่น้อยกว่า 200 ให้เห็นเป็น ปานกลาง
เลขอื่นๆแสดงเป็น ยอมรับได้ 


🧐 Case 8 : สำหรับคนที่อยากจะแสดงเครื่องหมายบวกลบกำกับตัวเลข

ให้ใช้ Format +0.00;-0.00;0.00


🧐 Case 9 : ถ้าอยากแสดงคำเตือนในเซลล์ที่ให้กรอกตัวเลขเท่านั้น ถ้าเผลอกรอกเป็นตัวอักษรให้แสดงคำเตือนขึ้นมาในเซลล์ว่า Wrong

ให้ใช้ Format 0.00;-0.00;0.00;"Wrong"


 

ถ้าสงสัยว่า ;;; ทำงานยังไงซึ่งผมได้อธิบายไว้คราวก่อน แต่ยังไม่ได้ติดตามเพจนี้ไว้ เชิญไปดูโพสต์คราวก่อนกันได้ที่

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/general/custom-format-with-semi-colon

อ่านคำอธิบายของไมโครซอฟท์ได้จาก
https://support.microsoft.com/en-us/office/number-format-codes-5026bbd6-04bc-48cd-bf33-80f18b4eae68?WT.mc_id=M365-MVP-4000499

 

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234