Excel ช่วยเลือกสีสวย ควรเลือกใช้อย่างมีคุณค่า

แทนที่จะเลือกสีเอง หรือใช้สีแบบเดิมๆ เราสามารถสั่งให้ Excel เลือกกลุ่มสีที่เข้ากันได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่ง Page Layout > Color > เลือกกลุ่มของสีตามต้องการ จากนั้นเวลาใช้คำสั่ง Format จะได้กลุ่มสีนั้นมาให้ใช้ครับ

ColorTheme

กลุ่มสีที่เลือกไว้นี้จะติดกับตัวแฟ้มนั้นไปตลอด โดยกลุ่มสีที่เลือกใหม่จะมีผลต่อสีที่เคยนำมาใช้ เช่น สีเหลืองที่ใช้จากกลุ่มสีเดิม พอเลือกกลุ่มสีอื่น สีเหลืองที่เคยใช้จะเปลี่ยนไปเป็นสีอื่น

  • ข้อดี ทำให้เราเปลี่ยนสีสรรค์ ให้ต่างไปจากเดิมโดยไม่ต้องคอยเปลี่ยนทีละเซลล์
  • ข้อเสีย สีที่เปลี่ยนไปตามกลุ่มสีที่เลือกใหม่ ทำให้ต้องจดจำใหม่ว่าสีใดมีความหมายถึงอะไร

อย่างไรก็ตามอย่าเลือกสีแบบตามใจฉันจนเกินไปนะครับ ควรเลือกกลุ่มของสีให้เป็นเอกลักษณ์ตามโทนสีประจำของบริษัท เวลาเปิดแฟ้มขึ้นมาคนอื่นเห็นจะได้ชื่นชมว่าพนักงานของบริษัทนี้ทำงานมีมาตรฐานดีนะ

อ่านเพิ่มเติมได้จาก

https://support.microsoft.com/en-au/office/change-the-appearance-of-your-worksheet-27a828f2-0c29-4269-88e4-27f67746e96d?WT.mc_id=M365-MVP-4000499

 

ปล

ในการพิมพ์แบบขาวดำ สามารถกำหนดได้ที่ Page Setup > Sheet > กาช่อง Black and white โดย Excel จะเปลี่ยนสีเป็นขาวเทาดำให้เองครับ แนะนำให้ใช้แบบนี้เพื่อประหยัดหมึกพิมพ์ ส่วนหน้าจอจะเห็นสีสวยๆเหมือนเดิม

blackWhite

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234