วิธี Exit

หากต้องการออกจากวงจรการทำงานซ้ำให้ใช้รหัส If ช่วยตามแบบต่อไปนี้

  • If Selection.Value > 10 Then Exit For
  • If Selection.Value > 10 Then Exit Do
  • If Selection.Value > 10 Then Exit Sub

หมายเหตุ Exit Sub เป็นการสั่งให้ออกจากชุดคำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ แล้วกลับไปทำงานตามคำสั่งถัดไปในชุดคำสั่งที่เป็นตัวสั่งเรียกชุดคำสั่งอื่นทำงาน (ถ้าใช้ End จะหยุดการทำงานทั้งหมด)

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234