วิธีใช้ Excel ในงาน Sensitivity Study

มาดูกันว่าจะใช้ Excel ในงานวิเคราะห์วางแผนโดยใช้ Sensitivity Study ได้ยังไง

เรื่องนี้มาจากประสบการณ์การทำงานของผมครับ ซึ่งเคยคลุกคลีกับงานด้านวิเคราะห์โครงการ

คลิปนี้เป็นวิธีการลับเฉพาะที่มีแต่ลูกศิษย์กับผมเท่านั้นที่ทำเป็น สอนในหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel (เปิดเผยมานานนับสิบปีแล้วครับ ตอนนี้น่าจะทำเป็นกันหลายคน)

  1. ทำให้ใช้งบการเงินแค่ตารางเดียว คำนวณยอดแต่ละ case หรือแต่ละเดือนได้ โดยไม่ต้องสร้างตารางงบการเงินซ้ำอีกหลายชีทหรือหลายแฟ้ม
  2. ทำให้สามารถสร้างตารางเปรียบเทียบงบเฉพาะ case ที่ต้องการได้โดยใช้ Data Table แบบไม่จำกัดตัวแปร (ซึ่งปกติทำได้แค่ 2 ตัวแปร)
  3. ทำให้สามารถคิดย้อนโดยใช้ Goal Seek หาว่าหากต้องการกำไรเท่านั้นเท่านี้ จะต้องวางแผนให้มียอดขายเท่าไรดี
  4. ทำให้สามารถใช้ Data Table ส่งค่าตัวแปรข้ามชีทหรือช้ามไฟล์ได้ด้วย (ซึ่งปกติ Excel ทำไม่ได้)
  5. ทำให้สามารถเปลี่ยนข้อมูลไปใช้กับโครงการอื่นๆได้โดยใช้คำสั่ง Change Source

Download แฟ้มวิเคราะห์โครงการ ซึ่งออกแบบโครงสร้างแฟ้มเพื่อใช้กับ Sensitivity Study ตามวิดีโอนี้ได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/excel-expert-application/fs-model


ช่วงนี้จนถึง 30/4/2022 ลดราคาค่าเรียนออนไลน์ทุกหลักสูตร 40% ครับ เชิญเลือกสมัครเรียนได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/online/courses-price/

ถ้าสมัครเรียนแบบแพครวม หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel นี้จะลดมากกว่า 50% และได้เป็นสมาชิกตลอดชีพอีกด้วย

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234