ราคาค่าสมาชิกเรียนออนไลน์

เชิญเรียนออนไลน์ในราคาสบายกระเป๋า เลือกระยะเวลาสมาชิกที่คุณคิดว่าพร้อมจะเข้าเรียนให้เต็มที่ ว่างเมื่อไหร่ ว่างนานแค่ไหน ก็เลือกสมัครเข้าเรียนและจ่ายเงินเท่าที่จำเป็น

*** เชิญคลิกเพื่อเลือกสมัครเรียนตามระยะเวลาและราคาที่ต้องการ  ***

โปรแกรม 4Zsuriya ใช้งานได้ตลอดชีพ
ดูเนื้อหา วิดีโอแสดงวิธีใช้งาน  14 ตอน 2 ชั่วโมง 34 นาที

> สมาชิกตลอดชีพ ราคา 1,250/2 บาท (สมาชิกตลอดชีพ ลด 50% ช่วยเหลือกันช่วงโควิด)

 

ดูเนื้อหา วิดีโอ  30 ตอน 4 ชั่วโมง 11 นาที

> สมาชิก 1 เดือน ราคา 100 บาท
> สมาชิก 3 เดือน ราคา 200 บาท
> สมาชิก 1 ปี ราคา 495 บาท
> สมาชิกตลอดชีพ ราคา 1,250/2 บาท (สมาชิกตลอดชีพ ลด 50% ช่วยเหลือกันช่วงโควิด)

ดูเนื้อหา วิดีโอ  53 ตอน 11 ชั่วโมง 40 นาที
(แถม Reporting with VBA 12 ตอน)

> สมาชิก 6 เดือน ราคา 350 บาท
> สมาชิก 1 ปี ราคา 495 บาท
> สมาชิกตลอดชีพ ราคา 1,450/2 บาท (สมาชิกตลอดชีพ ลด 50% ช่วยเหลือกันช่วงโควิด)

ดูเนื้อหา วิดีโอ  85 ตอน 11 ชั่วโมง 3 นาที

> สมาชิก 1 เดือน ราคา 100 บาท
> สมาชิก 3 เดือน ราคา 200 บาท
> สมาชิกตลอดชีพ ราคา 950/2 บาท (สมาชิกตลอดชีพ ลด 50% ช่วยเหลือกันช่วงโควิด)

ดูเนื้อหา วิดีโอ  78 ตอน 13 ชั่วโมง 55 นาที

> สมาชิก 6 เดือน ราคา 350 บาท
> สมาชิก 1 ปี ราคา 495 บาท
> สมาชิกตลอดชีพ ราคา 1,950/2 บาท (สมาชิกตลอดชีพ ลด 50% ช่วยเหลือกันช่วงโควิด)

 

ดูเนื้อห สุดยอดเคล็ดลับฯ วิดีโอ 84 ตอน ความยาว 24 ชั่วโมง 8 นาที

ดูเนื้อหา ฉลาดใช้สารพัดสูตรฯ วิดีโอ 126 ตอน ความยาว 30 ชั่วโมง 9 นาที

> สมาชิกตลอดชีพ จ่ายเพียง 959 บาท ได้เรียน 2 หลักสูตร

> สมาชิกตลอดชีพ จ่ายเพียง 1,250 บาท ได้เรียน 4 หลักสูตร
(เพิ่มหลักสูตร Excel Dynamic Reports กับ หลักสูตรหันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า)