วิธีป้องกันการ Insert โดยไม่ต้อง Protect Sheet

ให้ไปที่เซลล์ XFD1048576 ซึ่งเป็นเซลล์ขวาล่างสุดในตารางแล้วเคาะวรรคลงไป จากนั้นถ้ามีใครสั่ง Insert Row/Column จะถูกเตือนตามภาพ

noInsert

วิธีไปที่เซลล์สุดท้าย ให้ไปที่ช่อง Name Box ตรงมุมด้านซ้ายของช่อง Formula Bar แล้วพิมพ์ XFD1048576 ลงไปแล้วกดปุ่ม Enter

noInsertXFD

หรือให้กดปุ่ม Ctr+End เพื่อไปที่เซลล์ขวาล่างสุดของพื้นที่ที่ใช้งานอยู่จากนั้นกดปุ่ม End ตามด้วยปุ่มลูกศรชี้ขวาเพื่อไปที่ column ขวาสุดแล้วกดต่อด้วย End ตามด้วยลูกศรชี้ลงเพื่อไปที่ Row ล่างสุด

วิธีนี้จะกันการ Insert ได้ แต่ไม่สามารถกันการ Delete row/column ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234