การจัดภาพเพื่อนำเสนอผลงาน

ในการนำเสนอผลงาน มุมซ้ายบนของหน้าจอถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุด ควรใช้พื้นที่บริเวณนี้แสดงสิ่งที่สำคัญที่สุด จากนั้นพื้นที่ด้านขวาถัดไปหรือจากบนลงล่างใช้แสดงสิ่งที่สำคัญลดหลั่นกันลงไป

ถ้าข้อมูลยาวเกินหน้าจอ ควรทำให้หน้ารายงานเลื่อนดูตามแนวตั้งแทนการเลื่อนดูตามแนวนอน

ควรใช้พื้นที่บนหน้าจอให้เต็มที่ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกทิ้งไปให้หมด เช่น เมนู หัวตาราง (Headings) หรือแม้แต่ชื่อชีท

แทนที่จะต้องคลิกไปที่แถบชื่อชีทอื่นเพื่อดูหน้ารายงานอื่น ควรสร้างปุ่มให้คลิกเพื่อไปยังชีทที่ต้องการ หรือถ้าทำให้ดีกว่านั้นควรนำภาพตารางจากชีทอื่นมาแสดงซ้อนบนหน้าจอเดิม

ถ้าทำให้ดีกว่านั้น ควรเปลี่ยนเมนูที่เห็นให้เป็นเมนูที่ใช้ได้กับแฟ้มนั้นเท่านั้น เพื่อควบคุมการใช้งานให้ผู้ที่เปิดแฟ้มนั้นใช้งานได้สะดวกและควบคุมให้ใช้เมนูได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

FullScreen4Zr

FullScreen4Zr2

FullScreenDashboards

FullScreenDashboardsOK

FullScreenNorthwind

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234