กว่าจะสร้างสูตรเก่ง ระวังสายตาจะสั้น ผมจะหงอกเสียก่อน

🤣 

ในระบบปกติ การสร้างสูตรในเซลล์นั้น พอตัวสูตรยาวขึ้นเกินกว่าความกว้างของเซลล์ ก็จะทับเซลล์ที่อยู่ติดกัน ทำให้ไม่สามารถลิงก์ค่าจากเซลล์ติดกันมาใส่ลงไปในสูตรโดยการคลิกเซลล์ได้เลย พอถึงเวลาแกะสูตรก็ดูยาก ขนาดฟอนต์ยังใหญ่หรือเล็กตามฟอนต์ที่ใช้

ถ้าอยากจะทำให้สร้างสูตรได้ง่ายขึ้น แนะนำให้เปลี่ยนวิธีสร้างสูตรลงไปในเซลล์ไปใช้ช่อง Formula Bar ดีกว่าครับ โดยสั่ง Excel Options > Advanced > ตัดกาช่อง Allow editing directly in cells ทิ้งไป

Edit Directly in Cells

สูตรที่แสดงในช่อง Formula Bar นั้นจะมีขนาดฟอนต์คงที่ และสามารถขยายช่องให้สูงหรือกว้างได้ตามใจชอบ

แนะนำให้เคาะวรรคแทรกลงไปในสูตร หรือจับแต่ละส่วนให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยกดปุ่ม ALT+Enter พร้อมกัน เพื่อแต่งสูตรให้อ่านได้ง่ายขึ้น และถ้าอยากให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้นควรใช้ Range Name อ้างอิงแทน

นอกจากนั้นสูตรในช่อง Formula Bar ยังสร้างได้ยาวกว่าสูตรที่สร้างในเซลล์

เมื่อตัดกาช่อง Allow editing ไปแล้ว ถ้าสูตรลิงก์มาโดยตรงไม่ได้ซ้อนสูตรกันยาวนัก พอดับเบิลคลิกลงไปในเซลล์สูตร จะพบว่า Excel กระโดดไปยังเซลล์ต้นทางที่ลิงก์มาได้ด้วย

ปล

สูตรย้าวยาวที่เห็นในภาพนี้ใช้หาเวลาที่ทำงานเสร็จครับ โดยเราสามารถกำหนดเวลาหยุดพักเป็นช่วงๆไว้ พอกรอกเวลาเริ่มต้นทำงานกับระยะเวลาที่ต้องใช้ทำงาน จะหาคำตอบได้ทันที ซึ่งตอนแรกผมสร้างสูตรไว้ยาวมาก ตอนหลังได้ปรับไปใช้ VBA ช่วย สูตรสั้นลงเหลือแค่นี้เท่านั้น

=WorkStop(PushStart,PushWrkHours,From,To)

อีกไม่นานจะเปิดอบรมหลักสูตรนี้สำหรับนักวางแผนครับ ห้ามพลาด

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234