การตั้งชื่อ Constant Name

Constant Name เป็นชื่อที่ตั้งให้กับค่าคงที่ ซึ่งตามปกติในการดำเนินธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับค่าคงที่มากมาย นับตั้งแต่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร รหัสที่เป็นความลับ หมายเลขบัญชี ตัวเลขทางการเงินต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา ตัวเลขเงินเดือน ดังนั้นแทนที่จะต้องบันทึกค่าเหล่านี้ซ้ำลงไปในเซลล์โดยตรง นอกจากจะเสียเวลาพิมพ์เองใหม่ทุกครั้งแล้ว ยังอาจพลั้งเผลอบันทึกข้อมูลต่างไปจากเดิม จึงขอแนะนำให้ตั้งชื่อให้กับค่าคงที่ทั้งหมดที่มี แทนที่จะต้องพิมพ์ชื่อยากๆยาวๆ ก็เพียงพิมพ์ชื่อสั้นๆที่จำง่ายกว่า และภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่เคยคิดว่าคงที่ ก็ให้ทำการแก้ไขค่าที่กำหนดให้กับชื่อที่เป็น Constant Name นี้เพียงครั้งเดียว ก็จะส่งผลให้ทุกเซลล์ที่นำ Constant Name ไปใช้มีค่าใหม่ตามการแก้ไขนั้นได้ทันที

สมมติว่า ต้องการตั้งชื่อ Constant Name ว่า “MyKey1” ให้มีค่าเท่ากับชื่อ “Excel Expert Training” ให้เริ่มจากพิมพ์ชื่อที่ต้องการตั้งลงไปในช่อง Name (โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดปิดหัวท้ายชื่อ) จากนั้นพิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปในช่อง Refers to โดยต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนำหน้าเสมอและถ้ามีค่าเป็นตัวอักษรก็ต้องใส่ข้อความไว้ระหว่างเครื่องหมายคำพูดด้วยตามนี้

Name: MyKey1

Refers to: =”Excel Expert Training”

แต่ถ้าต้องการตั้งชื่อ Constant Name ให้มีค่าเป็นตัวเลข ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด แต่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าเช่นกันตามนี้

Name: MyKey2

Refers to: =23187021

image075

จากนั้นเมื่อต้องการนำชื่อ Constant Name นี้ไปใช้ในเซลล์ ให้พิมพ์ =mykey1 (สังเกตว่าถ้าพิมพ์เองให้พิมพ์ด้วยตัวเล็กตลอด) หรือกดปุ่ม F3 เพื่อเปิดรายชื่อที่ตั้งไว้ในแฟ้มนั้นขึ้นมาแสดงบนจอ แล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อที่ต้องการ (หรือคลิกปุ่ม OK) แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อรับสูตร =MyKey1 ลงไปในเซลล์ จะได้คำว่า Excel Expert Training แสดงในเซลล์นั้น

หมายเหตุ ชื่อที่เป็น Range Name หรือ Formula Name มีขั้นตอนการใช้ชื่อเหมือนกับConstant Name เช่นกัน

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234