Copy อย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด


ถ้าต้องการ copy ตารางจากชีทหนึ่งไปวางที่ชีทอื่นในแฟ้มเดียวกัน หรือไปวางที่แฟ้มอื่น ทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีให้ผลต่างกันหรืออาจทำให้ติดอะไรที่ไม่ต้องการตามไปด้วย

1. เลือก copy เฉพาะพื้นที่ตาราง
2. เลือก copy ทั้ง column หรือ row
3. เลือก copy ทุกเซลล์ในชีท โดยคลิกเลือกที่หัวมุมซ้ายบนสุดของตาราง
4. คลิกขวาที่ชื่อชีท สั่ง copy ทั้งชีทออกไปสร้างเป็นชีทใหม่

เลือก copy เฉพาะพื้นที่ตาราง

วิธีนี้จะได้สิ่งที่อยู่ในเฉพาะพื้นที่ตารางตามไปเท่านั้น แต่ต้องระวังเวลา paste วางลงในชีทอื่น ต้องวางลงในตำแหน่งเซลล์ตรงกับตำแหน่งเซลล์เดิมเท่านั้น จึงจะได้สูตรที่ทำงานได้ถูกต้อง

สิ่งที่ไม่ได้ตามไปด้วยคือขนาดของ row และ column

สิ่งที่ต้องระวัง ถ้าในพื้นที่ตารางนั้นติดสูตรที่อ้างถึง range name ไว้ เมื่อนำไปวางลงในชีทอื่นและในแฟ้มนั้นมีชื่อ range name ซ้ำกันอยู่แล้ว Excel จะเตือนให้เปลี่ยนชื่อ range name ที่ติดไปในสูตรให้เป็นชื่ออื่น ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็ได้

ถ้ามีสูตรที่ลิงก์ข้ามชีทอยู่ด้วย เมื่อไปวางในแฟ้มอื่น จะกลายเป็นสูตรลิงก์ข้ามแฟ้ม

เลือก copy ทั้ง column หรือ row หรือ เลือก copy ทุกเซลล์ในชีท โดยคลิกเลือกที่หัวมุมซ้ายบนสุดของตาราง

วิธีนี้คล้ายกับวิธีแรกมาก โดยจะได้ขนาดของ column หรือ row ตามไปด้วย

สิ่งที่ต้องระวัง จะติดเซลล์ที่ไม่ต้องการนอกเหนือจากพื้นที่ตารางที่ต้องการตามไปด้วย

คลิกขวาที่ชื่อชีท สั่ง copy ทั้งชีทออกไปสร้างเป็นชีทใหม่

วิธีนี้เหมาะกับการ copy ชีทที่มีชื่อ range name ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วในแฟ้มนั้น เพราะ Excel จะเปลี่ยนระดับของ range name ให้มี scope เป็นของชีทนั้นให้เอง ทำให้ไม่ตีกับชื่อ range name ที่มีอยู่แล้ว

Move or Copy Dialog Box

สิ่งที่ต้องระวัง จะติด range name ทั้งหมดของแฟ้มเดิมตามไปด้วยแม้เป็นชื่อที่ตั้งไว้ในชีทอื่นก็ตาม

วิธีที่ดีที่สุด

ไม่ว่าจะเลือก copy วิธีใด ควร copy ไปวางในแฟ้มใหม่ก่อนเสมอแล้วตรวจสอบว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าติดอะไรที่ไม่ต้องการตามไปด้วยก็ให้สั่งลบทิ้งให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงคลิกขวาที่ชื่อชีทเพื่อ copy ไปยังแฟ้มที่ต้องการ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234