จะเลือกใช้สูตร And หรือ IF ซ้อน IF จึงจะตรงกับความเป็นจริง

สูตร And จะช่วยทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สูตร IF ซ้อน IF แทนที่จะสร้างสูตรต่อไปนี้

=IF(ข้อเขียน>=75,IF(สัมภาษณ์>=75,"สอบผ่าน","สอบตก"),"สอบตก")

สมมติว่ามีเงื่อนไขจากผลการสอบได้คะแนนตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไปทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ก่อน จึงจะสอบผ่าน ซึ่งสามารถทำสูตรให้สั้นลงโดยนำเงื่อนไขมาใส่ลงไปในสูตร And ซึ่งจะทำให้สูตรสั้นลงกลายเป็นใช้สูตร IF สูตรเดียวตามนี้

=IF(AND(ข้อเขียน>=75,สัมภาษณ์>=75),"สอบผ่าน","สอบตก")

AndReality

ทั้งสองสูตรข้างต้นสามารถใช้ทดแทนกันได้ ดูเผินๆเหมือนจะทำงานแบบเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงของการสอบนั้น ถ้าสอบข้อเขียนไม่ผ่านตั้งแต่แรกก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปสอบสัมภาษณ์อีกต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเงื่อนไขตามลำดับที่ใช้จริงในการสอบ ถ้าไม่ผ่านข้อเขียนก็ไม่จำเป็นต้องมาดูเงื่อนไขจากคะแนนสัมภาษณ์ ดังนั้นควรหนีสูตร And แล้วหันกลับมาใช้สูตร IF ซ้อนกันตามนี้จึงจะสมเหตุสมผล

=IF(ข้อเขียน>=75,IF(สัมภาษณ์>=75,"สอบผ่าน","สอบตก"),"สอบตก")

หรือปรับให้ดีกว่านั้นให้เปลี่ยนผลสอบตกด้านหลังสุดของสูตรเป็น คัดออก

=IF(ข้อเขียน>=75,IF(สัมภาษณ์>=75,"สอบผ่าน","สอบตก"),"คัดออก")

แต่ถ้าคิดแบบนักคณิตศาสตร์โดยไม่ต้องคิดตามความเป็นจริง จะสร้างสูตรแบบใดก็เหมือนกัน

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234