ชื่อต้องห้าม

ชื่อชีทต้องห้าม

ชื่อชีท ตั้งชื่อว่า history ทำไม่ได้

ชื่อ Range Name ต้องห้าม

อย่าตั้งชื่อว่า criteria หรือ extract เพราะเมื่อใช้คำสั่ง Data > Advanced แบบ Unique แล้ว Excel จะตั้งชื่อเหล่านี้ขึ้นมาใช้แทน

อย่าตั้งชื่อว่า Table1 Table2... เพราะเมื่อใช้คำสั่ง Insert > Table จะเกิดชื่อเหล่านี้ขึ้นเอง

ชื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตาม

หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อที่ซ้ำกับตำแหน่งอ้างอิง เช่น FEB2019 จะซ้ำกับตำแหน่งเซลล์ Column FEB/Row 2019

ควรตั้งชื่อด้วยอักษรตัวใหญ่ ผสมตัวเล็ก

เวลาใช้ชื่อในสูตรให้พิมพ์ชื่อทุกอย่างด้วยตัวเล็กเสมอ

พอกดปุ่ม Enter ให้สังเกตว่า ถ้าสะกดชื่อถูกต้อง ชื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ผสมตัวเล็กให้เองทันที

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234