ทราบไหมว่าสูตร Excel ทำไมต้องทิ้งสมอ

ทุกครั้งที่เราสร้างสูตรลงไปในเซลล์จะต้องพิมพ์เครื่องหมาย = นำหน้าลงไปในเซลล์ก่อนเสมอ เช่น =Sum(A1) ซึ่งการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนี้ มิได้หมายความว่าเซลล์นั้นเป็นสูตรคำนวณอย่างเดียว แต่ยังเป็นการทิ้งสมอ (Anchor) อีกด้วย

anchor

เรือต้องทิ้งสมอเพื่อยึดไว้ไม่ให้เรือเคลื่อนไปตามกระแสน้ำฉันใด สูตร Excel ก็ต้องอาศัยเครื่องหมาย = เพื่อไม่ให้ย้ายที่ตามการคลิกด้วยฉันนั้น

เมื่อพิมพ์เท่ากับลงไปในเซลล์แล้ว เราสามารถคลิกไปที่ไหนก็ได้ตามใจ จะคลิกที่เซลล์อื่นในชีทอื่นหรือแฟ้มอื่นก็ได้

คลิกไปใส่เครื่องหมายบวกลบคูณหารไปแล้วคลิกไปที่เซลล์อื่นไปเรื่อยๆ พอได้เซลล์ที่ต้องการนำมาใช้คำนวณในสูตรครบสมบูรณ์แล้ว เมื่อกดปุ่ม Enter จะพบว่า Excel สร้างสูตรที่ต้องการลงไปในเซลล์ที่พิมพ์เครื่องหมาย = ที่ทิ้งสมอเอาไว้ให้ทันที

ทิ้งสมอเอาไว้เพื่อบอกว่า จะกลับมาที่ตรงนี้ไงครับ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234