Dynamic Range 2 Types

แฟนของ Pivot Table เคยใช้ Dynamic Range คู่กับ Pivot Table แล้วหรือยัง

Dynamic Range คือ พื้นที่ตารางแบบพิเศษที่จะช่วยทำให้เมื่อมีรายการเพิ่มต่อท้ายรายการที่มีอยู่ Excel จะขยายตำแหน่งพื้นที่ซึ่งอ้างอิงไว้ในสูตรตามให้ทันที ซึ่งมีวิธีที่นิยมใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ

1. ใช้คำสั่ง Insert Table

2. ใช้สูตร Offset เช่น ในตัวอย่างนี้ ตั้งชื่อ Range ว่า MyData ซึ่งมีสูตร =OFFSET(Ref,0,0,COUNTA(Offset!$B:$B),3)

Ref คือ เซลล์หัวมุมตาราง
0,0 คือ ตำแหน่งหัวมุมตารางไม่ได้ย้ายที่
COUNTA(Offset!$B:$B) ช่วยนับความสูงของตาราง
3 คือ ความกว้างของตารางซึ่งมักจะคงเดิมไปตลอด

แต่ทราบหรือไม่ว่า แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

  • ถ้าใช้ Table ต้องระวังอย่าไปสั่ง Convert to Range และจะใช้ได้กับฐานข้อมูลที่มีแต่เพิ่มจำนวนรายการไปเรื่อยๆ ห้ามลดจำนวนรายการ
  • ถ้าใช้สูตร Offset ต้องระวังอย่าไปใส่ค่าที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปใน column B เพราะจะนับความสูงผิด และถ้านำไปใช้กับ Pivot Table หรือใช้ร่วมกับคำสั่งบนเมนู Data ต้องกำหนดขอบเขตรวมถึงหัวตารางด้วย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1S20t04EwohkFlY2R_NTEZeW9SxK_rzy7/view?usp=sharing

https://youtu.be/-aDTg5F7PYk

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/346205686329562/

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234