วิธีปรับแต่ง Pivot Table

 1. ตั้งแต่ Excel 2007 เป็นต้นมา Pivot Table ที่เกิดขึ้นจะถูกควบคุมโครงสร้างผ่านจอ PivotTable Field List เป็นหลัก หากผู้ใช้งานต้องการลาก Field บนตัวพื้นที่ของตารางเองตามวิธีที่เคยใช้ใน Excel รุ่นเก่า จะต้องปรับระบบโดยสั่ง PivotTable Options > Display > กาช่อง Classic Pivot Table layout

  image066

 2. การกำหนด Format ตัวเลขให้เหมือนกันทั้งตาราง ให้คลิกขวาลงไปเซลล์หัวมุมซ้ายบนสุด เช่น ตามตัวอย่างนี้คือเซลล์ที่มีคำว่า Sum of ACTUAL แล้วสั่ง Number Format
 3. เมื่อต้องการกรองหารายการสูงสุดกี่รายการแรกหรือต่ำสุดกี่รายการสุดท้าย ให้คลิกที่ปุ่ม Filter ของ Column Labels หรือ Row Labels เลือก Value Filters > Top 10 แล้วเลือก Top หรือ Bottom และกำหนดจำนวนรายการที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องใช้ 10)

  image067

 4. ถ้าสงสัยที่มาของยอดตัวเลขใด ให้ดับเบิลคลิกลงไปในเซลล์ตัวเลขนั้น จะเกิดชีทใหม่แสดงตารางรายการข้อมูลที่มาของตัวเลข ซึ่งตารางใหม่ที่ได้มาในชีทใหม่นี้จะมีโครงสร้างตามหลักฐานข้อมูลที่ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้งานต่อ
 5. ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นวันเดือนปี เมื่อต้องการจัดกลุ่มรายการตามรายเดือน รายไตรมาส หรือตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการ ให้เลือกแสดงข้อมูลตามรายวันก่อน แล้วคลิกขวาลงไปในเซลล์วันที่ใดก็ได้ สั่ง Group แล้วเลือก Grouping ตามแบบช่วงระเวลาที่ต้องการ

  image068

 6. Excel สามารถสร้างชีทใหม่แยกตามประเภทรายการที่เลือก Filter ไว้ให้ทันทีชีทละประเภท โดยใช้เมนู PivotTable Tools > Options > Options > Show Report Filter Pages
 7. หากต้องการให้เกิดการ Refresh ข้อมูลในทันทีที่เปิดแฟ้มขึ้นมา ให้สั่ง PivotTable Options > Data > Refresh data when opening the file โดยคำสั่งนี้จะมีผลกับตารางที่กำลังเลือกอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีผลกับทุกตาราง

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234