Form Controls

Form Controls มีหน้าตาเป็นปุ่มให้คลิกเลือก พอคลิกเลือกแล้วจะส่งผลลัพธ์ไปยังเซลล์ที่กำหนดไว้ โดยผลที่ได้รับจะแสดงค่าออกมาแตกต่างกันตามแต่ว่าจะใช้ปุ่มแบบใด

image018

ก่อนอื่นต้องเปิดแถบคำสั่งเมนู Developer ขึ้นมาก่อน โดยสั่ง File > Options > Customize Ribbon แล้วในกรอบจอด้านขวาซึ่งแสดงรายชื่อของ Main Tabs ให้กาช่อง Developer จากนั้นเมื่อต้องการสร้างปุ่ม ให้สั่ง Developer > Insert > Form Controls จะแสดงรูปปุ่มต่างๆตามภาพข้างบนนี้

วิธีการสร้างปุ่มมีหลักการเดียวกัน เริ่มจากคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการก่อนแล้วคลิกลงไปในตารางตรงตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการให้มีปุ่มโดยอาจต้องคลิกแล้วลากให้มีขนาดปุ่มตามต้องการ จากนั้นให้คลิกขวาที่ตัวปุ่มแล้วเลือกคำสั่ง Format Control เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิง Cell link ใช้เป็นเซลล์สำหรับแสดงผลที่ได้จากการคลิกเลือกปุ่ม ส่วนปุ่มประเภท Combo Box ให้กำหนดตำแหน่งตารางที่ต้องการนำข้อมูลมาแสดงลงไปในช่อง Input Range

image019

ปุ่มจาก Form Controls มีจุดประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน ดังนี้

  1. ปุ่ม Check Box เป็นปุ่มรูปร่างสี่เหลี่ยม การคลิกกาหรือไม่กาปุ่มนี้จะคืนค่าออกมาเป็น True หรือ False ซึ่งนำไปใช้คำนวณกับสูตร IF
  2. ปุ่ม Option Button เป็นปุ่มรูปร่างวงกลมเล็กๆ เนื่องจากปุ่มประเภทนี้จะกาได้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น ไม่สามารถกาซ้ำได้อีก ดังนั้นก่อนที่จะสร้างปุ่ม Option Button ต้องสร้าง Group Box เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นพื้นที่รองรับปุ่มไว้ก่อน เมื่อคลิกกาปุ่มที่อยู่ใน Group Box ก็จะคืนค่าออกมาเป็นเลขลำดับที่ของปุ่ม ให้นำตัวเลขนี้ไปใช้กับสูตร Choose หรือ Index
  3. ปุ่ม Combo Box เป็นปุ่มที่แสดงรายการให้เลื่อนดูหรือคลิกเลือกรายการนั้นๆได้แล้วจะคืนค่าออกมาเป็นเลขลำดับของรายการ ให้นำตัวเลขนี้ไปใช้กับสูตร Choose หรือ Index
  4. ปุ่ม Scroll Bar หรือ Spinner เป็นปุ่มที่มีลูกศรให้คลิกเลือกเพื่อคืนค่าออกมาเป็นเลขในช่วงตั้งแต่ 0 – 30,000 ให้นำตัวเลขนี้ไปใช้คำนวณเทียบกับอัตราที่กำหนด

Form Controls ทุกปุ่มจะทำงานแบบ Interactive กล่าวคือ เมื่อคลิกลงไปที่ปุ่มก็จะคืนค่าออกไปที่เซลล์ซึ่งกำหนดให้เป็น Cell link และเมื่อเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เป็น Cell link ก็จะทำให้ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผลตามได้เช่นกัน

หมายเหตุ นอกจากปุ่มที่สร้างจาก Form Controls แล้วยังมีปุ่มที่สร้างจาก ActiveX Controls เพื่อใช้งานร่วมกับ VBA

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234