Excel 365 : วิธีหาค่าที่ไม่ซ้ำด้วยสูตร Unique

Unique 1024x282

จากภาพนี้ในพื้นที่สีเขียว B3:B7 เก็บรหัสสินค้าที่ขายออกไปเอาไว้ เมื่อต้องการหาว่าขายสินค้าอะไรออกไปบ้างจะทำอย่างไร ปัญหาแบบนี้ต้องใช้กันเป็นประจำใช่ไหม

ใน Excel 365 มีสูตรที่ใช้หาเฉพาะรายการรหัสที่ไม่ซ้ำ โดยสร้างสูตรดังนี้

เซลล์ F3
=UNIQUE(B3:B7)
สูตรนี้จะหารหัสสินค้าที่ขาย โดยกระจายรายชื่อรหัสลงไปในแนวตั้งให้เอง ดังนั้นต้องเว้นพื้นที่ใส่สูตรนี้เผื่อไว้ให้เพียงพอที่สูตรจะกระจายค่าลงไป มิฉะนั้นแล้วสูตรจะหยุดการกระจายลงไปแล้วแสดง Error #SPILL! เพื่อเตือนทันที

หากต้องการนับว่ามีรหัสที่เป็น Unique กี่รายการ สามารถใช้สูตร =COUNTA(F3#)
โดยเครื่องหมาย # ที่ต่อท้ายนั้นจะทำหน้าที่หาขอบเขตพื้นที่ให้เองว่ามีการกระจายลงไปกี่เซลล์

ถ้าต้องการหาว่ามี Unique ที่มีเพียงรายการเดียวอะไรบ้าง ให้ปรับสูตรนิดเดียว
เซลล์ K3
=UNIQUE(B3:B7,,1)
หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้
=UNIQUE(B3:B7,,TRUE)

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก

https://support.microsoft.com/en-us/office/unique-function-c5ab87fd-30a3-4ce9-9d1a-40204fb85e1e?WT.mc_id=M365-MVP-4000499

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234