วิธีใช้ VLookup สูตรเดียวแล้วใช้ Choose เลือกพื้นที่ตาราง

ตามปกติข้อมูลที่แยกเก็บไว้ในตารางต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในตารางใดนั้นต้องมีหลักการอยู่แล้ว เช่น สินค้าที่มีรหัสนำหน้าด้วยตัว a, b, c ถูกแยกเก็บในตารางชื่อ class1, class2, class3 ตามลำดับ ให้นำเงื่อนไขนี้ไปสร้างตารางตามเงื่อนไขชื่อ Class Table

เมื่อกรอกรหัสลงไปในเซลล์ B6 ให้ใช้สูตร VLookup หาเลขที่ของตาราง Class Number ในเซลล์ C8 ให้ได้ก่อน โดยค้นหาเลขที่ตารางจากตาราง Class Table

สูตร VLookup จะหารหัสที่มากที่สุดแต่ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับรหัส bxxx ซึ่งก็คือ b001 ให้เอง จึงไม่จำเป็นต้องใส่รหัสทั้งหมด แค่ใส่ตัวแรกก็พอ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเรียง a001, b001, c001 จากน้อยไปมากไว้ในตารางที่ใช้ค้นหา

พอได้เลขที่ตารางแล้ว จากนั้นจึงใช้สูตร =VLOOKUP( $B$6, CHOOSE(Class,Class1,Class2,Class3), 2, 0) โดยใช้เลขที่ตารางดึงชื่อตารางมาใช้ในสูตร Choose

ถ้าตารางอยู่ต่างแฟ้ม ควรลองทำในชีทเดียวให้ผ่านก่อน จากนั้น cut ตารางไปวางที่แฟ้มอื่น

ดูตัวอย่างนี้ครับ

http://excelexperttraining.com/download/ChooseVLookup.xlsb

http://excelexperttraining.com/download/ChooseVLookupSheets.xlsb